IOOLB

Video z losování

Losování soutěže
Vítejte na stránkách tvhasici.cz!

Najdete zde tvorbu videostudia Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Videostudio se věnuje dokumentaci činností Hasičského záchranného sboru a Integrovaného záchranného systému. Vytváří vzdělávací programy pro oblasti prevence požární ochrany a ochrany obyvatelstva při mimořádných situacích a popularizuje činnost Hasičského záchranného sboru ČR.

Soutěž - Štěstí přeje připraveným

(uzávěrka dne 15. června 2016)
Vyberte správnou odpověď na otázku a vyhrajte cenu. Správnou odpověď můžete nalézt v jednom z našich klipů seriálu Štestí přeje připraveným. Vypište kontaktní údaje a v případě správné odpovědi budete zařazeni do slosování.
Soutěž o dárkové předměty
Zahlédneme-li ve vodě tonoucího, zachraňujeme jej:

a) podáním ruky
b) podáním nějakého předmětu
c) chycením za nohu

Výsledky spolu s kontaktními údaji zasílejte na soutez@ioolb.izscr.cz

Kontakty

video@ioolb.izscr.cz
950 580 420

Videostudio
Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
553 01 Lázně Bohdaneč

Aktuální klip